Pensjonatet ligger i nordenden av låven på ærverdige Rotnes Bruk i Nittedal.

Godkjennelse fra Mattilsynet forelå 30.april 2010, og allerede 1. mai 2010 meldte de første dyregjestene sin ankomst.

Pensjonatet har 16 kattebur med regulerbar størrelse som kan tilpasses dyrenes behov. Burene er plassert i lyse og trivelige lokaler med mye dagslys. Kattene aktiviseres daglig og individuelt i et innendørs lufterom.

Kaniner og smågnagere har eget rom hvor medbrakte bur plasseres på en benk. Det er mulighet for separate innendørs ”luftegårder” for kanin og marsvin.

Dyrene får tilsyn og oppfølgning flere ganger daglig. Vi har videre etablert et godt samarbeid med veterinær. Vi gjør oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til å sørge for nødvendig behandling av dyret for eiers regning og risiko med mindre annet er avtalt i det enkelte tilfellet.